Covid-19 Protocol

Geldig vanaf: 1-10-2020 tot Heden.

Laatste update: 01-03-2021

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus willen we je graag informeren over het hygiƫne protocol dat wij hanteren bij je bezoek aan onze leslocaties.

Als aanbieder van persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige trainingen, vinden wij persoonlijk contact met onze klanten en deelnemers van groot belang, maar veiligheid staat altijd voorop. Op basis van heldere afspraken kunnen wij onze deelnemers, klanten, trainers en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving bieden.

Voor zowel deelnemers, bezoekers, trainers en medewerkers geldt het volgende: Voorafgaand aan de training vult de deelnemer het online registratieformulier in. Deze zullen wij na 10 dagen vernietigen. Het formulier kan gevonden worden op
www.ocdopleidingen.nl/gezondheidscheck
 • Heb je ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts? Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten en maak een nieuwe afspraak.
 • Houd 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak.
 • Nies en hoest in je elleboog en schud geen handen.
 • Bij verplaatsing door het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.
Bij aankomst en vertrek
 • Kom zoveel als mogelijk met eigen vervoer (auto, fiets of lopend) naar de leslocatie.
 • Kom alleen naar de leslocatie.
 • Was je handen bij binnenkomst. Je kan je handen ook insmeren met desinfectiemiddel. Gebruiken papieren doeken om je handen af te drogen en gooi deze direct weg.
 • Verlaat de leslocatie direct na afloop van de training.
 • Wij zien erop toe dat deelnemers een voor een met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.
Bij verplaatsing door het gebouw
 • Bij verplaatsing door het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • De voordeur gebruiken wij als ingang, de achterdeur als uitgang.
 • Wij werken met gespreide start- en eindtijden en pauzes als er meerdere opleidingsgroepen zijn.
 • Wij houden toezicht en bieden begeleiding op de gang.
In de lokalen
 • Wij zorgen dat deuren van lokalen en looproutes open blijven staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
 • Wij zorgen dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.
 • Wij zorgen dat er in elk lokaal bij de ingang papieren zakdoeken, zeep, desinfecterende handgel en oppervlaktesprays liggen.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen deelnemers en docenten hun handen met de zeep of desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 • Deelnemers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met schoonmaakmiddel, of met desinfecterende spray, en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 • In alle lokalen zijn 1 of meerdere kuchschermen aanwezig. Deze kunnen gebruikt worden als de 1,5 meter niet als voldoende wordt ervaren.
Overige
 • Intake met opdrachtgever en/of deelnemer vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Bij het bepalen van het aantal mensen in een ruimte is altijd de 1,5 meter norm bepalend.